Elterngeld

Zasiłek wychowawczy w Niemczech  tzw. Elterngeld, to wypłacane niezależnie od Kindergeld świadczenie pieniężne dla matek/ojców dzieci w okresie pierwszych 14 miesięcy (lub dłużej) od urodzenia dziecka. Zasiłek ten wprowadzono, aby rodzice mogli się skupić wyłącznie na wychowywaniu swoich małych dzieci i nie musieli w tym samym czasie pracować.

Kto może się starać o zasiłek Elterngeld w Niemczech?

Aby otrzymać niemiecki zasiłek Elterngeld należy spełnić następujące warunki:

1. Miejscem zamieszkania lub stałego pobytu jest Republik Federalna Niemiec
W niektórych sytuacjach możliwe są wyjątki od tej reguły. O zasiłek Elterngeld mogą wnioskować również osoby, które nie mieszkają w Niemczech. Dotyczy to osób, które:
• pracują poza Niemcami w ramach zatrudnienia w niemieckiej firmie,
• pracują w ramach wolnotariatu w krajach trzeciego świata lub na misjach,
• posiadają obywatelstwo niemieckie i pracują w organizacjach międzynarodowych (np. Unia Europejska), bądź w strukturach dyplomatycznych.

2. Dziecko mieszka w jednym gospodarstwie z Wnioskodawcą
Aby otrzymać zasiłek Elterngeld na dziecko, musi ono mieszkać w gospodarstwie Wnioskodawcy.

Istnieje możliwość uzyskania zasiłku Elterngeld również w przypadku cudzego dziecka, jeśli spełniony jest któryś z poniższych warunków:
• zaplanowano przeprowadzenie adopcji,
• dziecko jest dzieckiem partnera życiowego Wnioskodawcy,
• trwa proces uznawania ojcostwa,
• rodzice dziecka nie mogą się nim opiekować z powodu choroby, śmierci lub ciężkiego upośledzenia. W takich przypadkach zasiłek przysługuje członkom rodziny o pokrewieństwie do trzeciego stopnia włącznie (dziadkowie, pradziadkowie, wujkowie, ciocie i rodzeństwo).

3. Dziecko musi być wychowywane samodzielnie
Zasadniczo dziecko należy wychowywać samodzielnie. Wyjątek stanowi sytuacja, w której istnieje ważny powód, dla którego dziecko nie znajduje się aktualnie pod opieką swoich rodziców.

4. Nie można pracować na pełen etat
O pracy na niepełny etat mówimy, gdy:
• praca jest wykonywana w wymiarze do 30 godzin tygodniowo,
• praca jest wykonywana w ramach kształcenia zawodowego [niem. Berufsausbildung],
• Wnioskodawca pracuje jako opiekun/-ka dzieci w swoim domu [niem. Tagesmutter] i ma pod swoją opieką nie więcej niż 5 dzieci.

5. Nie można przekroczyć granicy zarobków
Jeśli zarobki samotnej matki lub samotnego ojca wynoszą ponad 250.000 EUR w roku kalendarzowym przed narodzinami dziecka, to osoby te nie mają prawa do pobierania zasiłku Elterngeld. Dotyczy to również par, których łączne dochody przekroczyły próg 500000 EUR.

Ile wynosi zasiłek Elterngeld w Niemczech?

Niemiecki zasiłek Elterngeld jest wyliczany podstawie zarobków rodzica, który rezygnuje z pracy w celu wychowania dziecka. Bierze się pod uwagę wynagrodzenie netto, które było uzyskiwane przed urodzeniem dziecka. Przy obliczaniu wysokości zasiłku Elterngeld nie są brane dodatkowe zasiłku, takie jak zasiłek dla bezrobotnych czy stypendium. Jeśli wynagrodzenie wynosiło dotychczas np. między 1000 a 1200 EUR, wtedy zasiłek Elterngeld będzie wynosił 67% tej kwoty. Osoby zarabiające więcej, otrzymają proporcjonalnie mniej, jednak minimalnie jest to 65% dotychczasowego wynagrodzenia. Granica wypłaty świadczenia Elterngeld zostaje osiągnięta w przypadku zarobków wynoszących ponad 2770 EUR. W takim wypadku rodzic otrzymuje najwyższą stawkę wynoszącą 1.800 EUR. Wynagrodzenie powyżej 2770 EUR nie jest uwzględniane.

Wysokość zasiłku Elterngeld przy średniej wysokości dochodach to ok. 300 EUR miesięcznie.

Z kolei w przypadku wynagrodzenia poniżej 1000 EUR kwota zasiłku Elterngeld wzrasta. Za każde 20 EUR poniżej 1000 EUR zasiłek Elterngeld jest wyższy o 1%.

Jeśli w rodzinie jest przynajmniej dwójka dzieci w wieku do 3 lat lub troje i więcej w wieku do 6 lat, wtedy zasiłek Elterngeld zwiększa się o 10%, przy czym minimalnie o 75 EUR.

W przypadku wieloraczków wypłaca się również dodatek w wysokości 300 euro za drugie i każde kolejne dziecko.

Gdzie należy złożyć wniosek o zasiłek Elterngeld w Niemczech?

Wniosek o zasiłek Elterngeld należy złożyć w odpowiedzialnym urzędzie (różny w zależności od kraju związkowego). Wniosek nie musi być złożony natychmiast po narodzinach dziecka. Elterngeld jest bowiem wypłacany do trzech miesięcy wstecz. We wniosku należy podać na jaki okres wnioskujemy o wypłatę zasiłku Elterngeld. Wybrany okres może zostać później zmieniony bez konieczności podania powodów.

Na jaki okres można otrzymać zasiłek Elterngeld w Niemczech?

Zgodnie z przepisami prawo do zasiłku Elterngeld jest przyznawane od narodzin dziecka do ukończenia przez nie 14-go miesiąca życia.

W przypadku cudzych dzieci, prawo do zasiłku Elterngeld przysługuje na okres 14 miesięcy od momentu objęcia opieki nad dzieckiem i najpóźniej do ukończenia przez dziecko 8-go roku życia. Można domagać się wypłaty zasiłku na min. 2 i maks. 12 miesięcy. Oboje rodziców ma w sumie prawo do wypłaty zasiłku Elterngeld przez dwanaście miesięcy. Okres wypłaty Elterngeld można podzielić na partnerów. W przypadku, gdy oboje pobierają równocześnie zasiłek Elterngeld, wtedy okres jego wypłaty zmniejsza się o połowę. Oznacza to, że oboje otrzymują zasiłek Elterngeld przez okres 6 miesięcy. Jeśli przez pierwsze dwa miesiące matka dziecka otrzymywała zasiłek macierzyński [niem. Mutterschaftsgeld], wtedy zasiłek Elterngeld przysługuje tylko na 10 miesięcy.

Czy można wydłużyć okres wypłaty zasiłku Elterngeld?

Wydłużenie wypłaty zasiłku Elterngeld jest możliwe w następujących przypadkach:

Jeden z rodziców może wydłużyć prawo do pobierania zasiłku Elterngeld w przypadku, gdy opieka sprawowana przez drugiego z rodziców miałaby negatywny wpływ na dobro dziecka lub opieka sprawowana przez drugiego rodzica jest niemożliwa ze względu na ciężką chorobę lub upośledzenie,

Jeśli obniżono dotychczasowe wynagrodzenie,

Dziecko jest wychowywane samotnie i osoba posiadająca prawo do opieki posiada także prawo do wyboru miejsca pobytu dziecka [niem. alleiniges Aufenthaltsbestimmungsrecht] i samodzielne prawo do opieki [niem. alleiniges Sorgerecht],

Zasiłek Elterngeld może zostać wydłużony o podwójną liczbę miesięcy, jeśli jego wysokość będzie zmniejszona o połowę.

Jakie dokumenty potrzebne są do złożenia wniosku o zasiłek Elterngeld w Niemczech?

Akt urodzenia [niem. Geburtsurkunde],

Zaświadczenie o dochodach Wnioskodawcy z ostatnich 12 miesięcy przed narodzinami dziecka,

Zaświadczenie z kasy chorych o wysokości zasiłku macierzyńskiego i okresie jego pobierania,

Jeśli wymagane: Zaświadczenie o zezwoleniu na pobyt [niem. Aufenthaltserlaubnis],

Kopia dowodu osobistego obojga rodziców,

Zgoda pracodawcy na udzielenie urlopu wychowawczego.

Co to jest Elterngeld Plus?

W listopadzie 2014r. niemiecki Bundestag uchwalił Ustawę o Elterngeld Plus. W przypadku dzieci urodzonych od czerwca 2015r. można się ubiegać (oprócz Elterngeld) także o zasiłek Elterngeld Plus.

Zasiłek Elterngeld Plus ma w pierwszej kolejności ułatwić młodym rodzicom wcześniejszy powrót do pracy zarobkowej. W przypadku zatrudnienia na pół etatu, w wymiarze do 30 godzin tygodniowo, zasiłek Elterngeld Plus można otrzymywać dwa razy dłużej niż okres tradycyjnego zasiłku Elterngeld. Kwota jest wtedy o połowę mniejsza niż w przypadku Elterngeld bez zatrudnienia. Z tej formy zasiłku mogą skorzystać rodzice i osoby wychowujące samotnie. Zamiast 14 miesięcy zasiłku Elterngeld mogą przez okres 28 miesięcy otrzymywać zasiłek Elterngeld Plus.

Jako dodatkowy bonus dla partnerów, można wnioskować o wypłatę zasiłku Elterngeld Plus o dodatkowe 4 miesiące, jeśli oboje rodzice wykonywali w tym okresie pracę na pół etatu. Dotyczy to również osób samotnie wychowujących dzieci.

Rodzice mają możliwość łączenia świadczeń Elterngeld i Elterngeld Plus, np.: matka dziecka nie pracuje przez pół roku i w tym czasie otrzymuje tradycyjny zasiłek Elterngeld, nastepnie zaczyna pracować na pół etatu i przez kolejne 12 miesięcy pobiera Elterngeld Plus z obniżoną kwotą świadczenia. Z kolei ojciec może wziąć 2 miesiące Elterngeld lub 4 miesiące Elterngeld Plus. Mozliwe są również sytuacje odwrotne, gdy to właśnie ojciec ma dłuższą przerwę.Na koniec oboje rodziców może równocześnie otrzymywać Elterngeld Plus przez 4 miesiące.

Jak wyliczyć wysokość Elterngeld?

Jeśli chcecie obliczyć wysokość Elterngeld, to możecie skorzystać z naszego kalkulatora zasiłku Elterngeld w Niemczech:

Kalkulator Elterngeld

Gdzie znaleźć wnioski o Elterngeld?

Wszystkie odpowiednie wnioski o Elterngeldi formularze są dostępne w naszym biurze w Krośnie – TKTRANSLATE przy ul. Staszica 12/1, Krosno. Wszelkich informacji udzielamy również telefonicznie 697038006 lub mailowo biuro@tktranslate.pl

Załatwimy za Państwa wszelkie formalności, na bieżąco będziemy monitorować w niemieckim urzędzie stan rozpatrzenia Państwa wniosku o Elterngeld.

ZAPRASZAMY!

Źródła:

http://www.kindergeld.org/

http://www.arbeitsagentur.de

http://www.gesetze-im-internet.de

www.bmfsfj.de

Potrzebujesz profesjonalnego tłumaczenia?