englishdeutsch

+48 13 49 32 575

+48 696 720 814

biuro@tktranslate.pl

Start :: Blog

Nierozliczony podatek w Niemczech — konsekwencje

Foto:
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Nierozliczony podatek w Niemczech — konsekwencje

Opieszałość w przeprowadzeniu rozliczenia skarbowego w terminie może mieć poważne konsekwencje i to niezależnie od kraju, w którym płacimy podatek dochodowy. Regulacje obowiązujące w Polsce są jednak zazwyczaj dość dobrze znane. Z jakimi konsekwencjami należy liczyć się w przypadku przegapienia terminu rozliczenia w Niemczech?

Kary finansowe przede wszystkim

U naszych zachodnich sąsiadów rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Okres rozliczeniowy podatku w Niemczech trwa do 31 lipca. Odsetki za zwłokę mogą zostać naliczone wówczas, gdy zeznanie zostanie przekazane urzędowi po 14 miesiącach od zakończenia roku podatkowego. Naliczenie tego typu kary jest w pełni zależne od woli pracowników Finanzamtu. Zazwyczaj urzędnicy zwracają uwagę na to, z jakim opóźnieniem otrzymali wymagane dokumenty. Wysokość odsetek w 2021 roku wynosiła 0,25% ustalonej kwoty podatkowej, jednak równocześnie minimalna kwota obciążenia wynosi 25€ za każdy miesiąc opóźnienia. Sumaryczna wartość obciążenia nie może jednak przekroczyć 25 000 €. Szczegóły na temat wysokości odsetek muszą zawsze znaleźć się w decyzji podatkowej wydanej przez urząd. Oprócz tego fiskus ma prawo nałożenia na podatnika dodatkowej kary pieniężnej, której wysokość jest zależna od sytuacji spóźnialskiej osoby, a także tego, czy nagminnie zalega ze składaniem deklaracji. Istnieje możliwość złożenia usprawiedliwienia, które pomoże w zmniejszeniu nałożonej kary. Zazwyczaj jej wysokość waha się od 200 do maksymalnie 500 €.

Czy wcześniej otrzymuje się ostrzeżenie?

Zazwyczaj przed nałożeniem na podatnika pierwszej kary urząd wysyła do niego wezwanie z ponagleniem do złożenia deklaracji. Z tego względu warto na bieżąco czytać otrzymywaną korespondencję, zwłaszcza jeśli widnieje na niej adres jednego z licznych niemieckich urzędów. Wyznaczony termin pozwala zazwyczaj na spokojne skompletowanie wszystkich wymaganych dokumentów. Żeby uniknąć przykrych konsekwencji, należy bezwarunkowo dotrzymać wskazanego terminu.

Czy każdy musi rozliczać się z niemieckim fiskusem?

Z obowiązku składania deklaracji podatkowej zostali zwolnieni podatnicy należący do I klasy podatkowej oraz posiadający tylko jedno zatrudnienie. Dotyczy to także osób będących w małżeństwie, które rozliczają się przy użyciu kombinacji dla klas podatkowych IV/IV. Warto jednak złożyć deklarację, jako że w ten sposób można uzyskać zwrot z nadpłaconego podatku. Może on wynieść nawet kilkaset euro.