Nov 14 2022

/

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech?

Otrzymanie zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech, czyli Arbeitslosengeld I, wiąże się z koniecznością spełnienia kilku warunków. O czym dokładnie należy pamiętać?

Jak otrzymać świadczenie dla bezrobotnych w Niemczech?

Przede wszystkim należy wykazać, że w ciągu ostatnich dwóch lat przepracowało się co najmniej 12 miesięcy na terenie wspólnoty, a ostatnie miejsce pracy znajdowało się na terenie Niemiec. Jeśli podejmowało się pracę na czas krótkoterminowy, a w przypadku każdej umowy stosunek pracy nie wynosił więcej niż 10 tygodni, to można uzyskać zasiłek na podstawie udokumentowanych 6 miesięcy zatrudnienia. Zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje osobom, które przekroczyły 65. rok życia.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie zasiłku trzeba zgłosić do urzędu pracy właściwego dla miejsca zamieszkania. Do tego należy dołączyć dokumenty poświadczające wcześniejsze zatrudnienie, a także wysokość pensji. W ich przetłumaczeniu, jeśli jest taka konieczność, może pomóc np. tłumacz przysięgły języka niemieckiego. Urzędnicy wymagają również wypowiedzenia umowy, w którym powinny zostać opisane okoliczności związane z zakończeniem stosunku pracy. Wizytę w urzędzie należy złożyć jak najwcześniej, nawet wtedy, gdy pracownik jest świadom tego, że w najbliższym czasie zostanie zwolniony. W takiej sytuacji może on liczyć na wcześniejsze otrzymanie ofert zatrudnienia lub zapomogi. Rejestracji w urzędzie można dokonać również przez internet lub telefon.

Arbeitslosengeld II – komu przysługuje?

Obok Arbeitslosengeld I istnieje również inny typ zasiłku, który przysługuje osobom, które nie są w stanie utrzymać się samodzielnie. Świadczenie jest przeznaczone dla odbiorców w wieku od 15 do 65 lat, które są zameldowane na terenie Niemiec. Mają prawo do otrzymywania zasiłku, nawet jeśli są w pełni zdolne do pracy. O ten zasiłek nie mogą się jednak starać osoby, które przyjechały do Niemiec w celu zarobkowym. Wniosek o przyznanie Arbeitslosengeld II należy złożyć w Jobcenter wraz z odpowiednimi załącznikami, które zależą od wieku wnioskującego, a także jego stanu cywilnego. Urzędnicy domagają się również przedstawienia dokumentu tożsamości, zaświadczeń o wysokości czynszu i innych opłat związanych z mieszkaniem, a także wyciągu z konta wraz z historią z ostatnich trzech miesięcy. Wnioskodawca powinien także w załączyć ostatnią umowę o pracę lub jej wypowiedzenie.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *