englishdeutsch

+48 13 49 32 575

+48 696 720 814

biuro@tktranslate.pl

Start :: Blog

Kwalifikowany podpis elektroniczny tłumacza przysięgłego – na czym polega to rozwiązanie?

Foto:
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Kwalifikowany podpis elektroniczny tłumacza przysięgłego – na czym polega to rozwiązanie?

W dobie pandemii coraz więcej spraw, również tych urzędowych, jest załatwianych internetowo. Dotyczy to także tłumaczeń uwierzytelnionych. Czy przekład poświadczony za pomocą podpisu elektronicznego zostanie przyjęty przez urzędnika?

Co na ten temat kwalifikowanego podpisu elektronicznego tłumacza mówi Kodeks Zawodowy? Wyjaśnia tłumacz przysięgły języka niemieckiego (online)

Zgodnie z Kodeksem Zawodowym Tłumaczy postać materialna tłumaczenia poświadczonego może mieć formę pisemną w wersji papierowej lub elektronicznej. W tym pierwszym przypadku dokument musi zawierać określoną formułę poświadczającą, zazwyczaj umieszczoną na samym końcu. Jest to swego rodzaju potwierdzenie tego, że przekład jest wierny oryginałowi i został wykonany zgodnie z dobrymi praktykami panującymi w zawodzie. Ponadto dokument musi zawierać również podpis oraz odcisk pieczęci. Parafka i pieczęć powinny znaleźć się także na każdej stronie sporządzonego tłumaczenia. Do tego tłumacz powinien również oznaczyć dokument źródłowy, jeśli tylko jest on dołączony do przekładu. W przypadku tekstu mającego postać jedynie elektroniczną poświadczenie jest możliwe jedynie za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Jeśli dokument jest pozbawiony tego elementu, nie jest on uznawany za tłumaczenie poświadczone, a tym samym nie posiada żadnej mocy prawnej. Zostanie on zatem najprawdopodobniej odrzucony przez policję, sąd lub inny organ państwowy. W razie wykrycia błędów w tłumaczeniu jego autor nie zostanie również pociągnięty do żadnej odpowiedzialności.

Jak uzyskać podpis elektroniczny dla tłumacza?

Posiadanie podpisu kwalifikowanego stanowi oszczędność czasu i pieniędzy, jako że umożliwia wysyłanie dokumentów przez Internet. Dodatkowym atutem jest to, że  dokument w wersji elektronicznej musi być podpisany jedynie raz, w przeciwieństwie do tłumaczenia na papierze, którego każda strona powinna zostać odpowiednio oznakowana przez tłumacza. Należy pamiętać o tym, aby w certyfikacie podpisu elektronicznego zamieścić informacje, które zawarte są również na pieczęci tłumacza przysięgłego. Szczególnie istotne są dane o posiadaniu statusu tłumacza przysięgłego wraz z numerem wpisu na liście prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Podanie tych informacji nie jest konieczne, stanowi jednak wyraz profesjonalizmu. O podpis kwalifikowany można ubiegać się jedynie u dostawców wskazanych przez Ministerstwo Cyfryzacji.