Mar 01 2023

/

Kwalifikowany podpis elektroniczny tłumacza przysięgłego – na czym polega to rozwiązanie?

Co na ten temat kwalifikowanego podpisu elektronicznego tłumacza mówi Kodeks Zawodowy? Wyjaśnia tłumacz przysięgły języka niemieckiego (online)

Zgodnie z Kodeksem Zawodowym Tłumaczy postać materialna tłumaczenia poświadczonego może mieć formę pisemną w wersji papierowej lub elektronicznej. W tym pierwszym przypadku dokument musi zawierać określoną formułę poświadczającą, zazwyczaj umieszczoną na samym końcu. Jest to swego rodzaju potwierdzenie tego, że przekład jest wierny oryginałowi i został wykonany zgodnie z dobrymi praktykami panującymi w zawodzie. Ponadto dokument musi zawierać również podpis oraz odcisk pieczęci. Parafka i pieczęć powinny znaleźć się także na każdej stronie sporządzonego tłumaczenia. Do tego tłumacz powinien również oznaczyć dokument źródłowy, jeśli tylko jest on dołączony do przekładu. W przypadku tekstu mającego postać jedynie elektroniczną poświadczenie jest możliwe jedynie za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Jeśli dokument jest pozbawiony tego elementu, nie jest on uznawany za tłumaczenie poświadczone, a tym samym nie posiada żadnej mocy prawnej. Zostanie on zatem najprawdopodobniej odrzucony przez policję, sąd lub inny organ państwowy. W razie wykrycia błędów w tłumaczeniu jego autor nie zostanie również pociągnięty do żadnej odpowiedzialności.

Jak uzyskać podpis elektroniczny dla tłumacza?

Posiadanie podpisu kwalifikowanego stanowi oszczędność czasu i pieniędzy, jako że umożliwia wysyłanie dokumentów przez Internet. Dodatkowym atutem jest to, że  dokument w wersji elektronicznej musi być podpisany jedynie raz, w przeciwieństwie do tłumaczenia na papierze, którego każda strona powinna zostać odpowiednio oznakowana przez tłumacza. Należy pamiętać o tym, aby w certyfikacie podpisu elektronicznego zamieścić informacje, które zawarte są również na pieczęci tłumacza przysięgłego. Szczególnie istotne są dane o posiadaniu statusu tłumacza przysięgłego wraz z numerem wpisu na liście prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Podanie tych informacji nie jest konieczne, stanowi jednak wyraz profesjonalizmu. O podpis kwalifikowany można ubiegać się jedynie u dostawców wskazanych przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *