Feb 13 2023

/

Kto może ubiegać się o Kindergeld?

Kindergeld – kto może się ubiegać?

Świadczenie przysługuje osobom z dzieckiem, które pracują w Niemczech na jeden z trzech sposobów – bezpośrednio u niemieckiego pracodawcy, jako pracownik oddelegowany przez polską firmę lub poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej. O zasiłek można ubiegać się dopiero po pół roku pracy w Niemczech. Warunkiem jest, aby dzieci na stałe zamieszkiwały gospodarstwo rodzinne danej osoby – niezależnie od tego, czy znajduje się ono w Polsce czy w Niemczech.

Kindergeld – na kogo przysługuje i jaka jest jego wysokość?

Zasiłek jest przyznawany na wszystkie dzieci – rodzone, adoptowane, jak i przysposobione. Wystarczy, że w Niemczech pracuje jeden rodzic. Wysokość świadczenia zależy od liczby posiadanych dzieci. Rodzice otrzymują miesięcznie na pierwsze i na drugie dziecko 194 euro, na trzecie – 220 euro, a na każde kolejne 225 euro. Na dwójkę dzieci otrzymuje się zatem 388 euro, a przy czwórce jest to już kwota w wysokości 833 euro. Co więcej, świadczenie jest przyznawane na dziecko od dnia jego narodzin do ukończenia 18. roku życia lub 25. roku życia w przypadku dzieci kontynuujących naukę. Jeszcze do niedawna wniosek o Kindergeld mógł być złożony do nawet czterech lat wstecz. Obecnie okres ten wynosi maksymalnie sześć miesięcy. Warto jak najszybciej złożyć odpowiednie dokumenty.

Kindergeld – jakie formalności?

Rodzaj i ilość dokumentów, jakie należy złożyć w Familienkasse, zależy od rodzaju zatrudnienia wnioskodawcy. Najlepiej od razu skompletować wszystkie dokumenty, tak abyśmy jak najszybciej otrzymali pierwsze wypłaty zasiłku. Jeżeli nie będziemy posiadali któregoś z wymaganych dokumentów, wówczas będziemy musieli go dosłać. Sam proces przyznawania zasiłku może ciągnąć się nawet przez kilka miesięcy. Jeżeli usłyszymy pozytywny werdykt, zaległości zostaną nam przyznane wstecz. Plusem jest to, że zasiłek nie wymaga odnawiania – otrzymujemy go do zakończenia pracy w Niemczech lub do chwili, gdy dziecko skończy określony wiek. Szczegółowe informacje na temat dokumentów wymaganych w trakcie ubiegania się o Kindergeld, prezentujemy na naszej stronie.

Kindergeld a inne zasiłki

Jeśli opiekun lub wnioskodawca pobiera inne świadczenia lub zasiłki rodzicielskie – na przykład w ramach programu 500 plus – wówczas wysokość Kindergeld jest pomniejszona o te właśnie świadczenia. Familienkasse poinformuje Urząd Marszałkowski o wypłacaniu Kindergeld.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *