May 16 2021

/

Kinderzuschlag - najważniejsze informacje o dodatku do Kindegeld

Kinderzuschlang jest niemieckim świadczeniem na dzieci przyznawanym rodzicom, którzy osiągają niskie dochody. Zostało wprowadzone przez rząd w celu walki z biedą wśród małoletnich, a także pełnoletnich, którzy kontynuują naukę na studiach.

Komu przysługuje Kinderzuschlang?

Żeby być uprawnionym do pobierania tego zasiłku, należy spełnić kilka kryteriów. Wymieniamy je poniżej.

  • Przede wszystkim miesięczny dochód rodziców musi wynosić przynajmniej 900 € dla pary lub 600 € dla osoby samotnie wychowującej dziecko. W obu przypadkach jest to kwota netto. Od pewnego czasu przestała również obowiązywać górna granica dochodów.
  • Ponadto należy wykazać, że otrzymywanie tego zasiłku umożliwi samodzielne utrzymanie się danej rodzinie.
  • Do tak szacowanych dochodów trzeba wliczyć również inne zasiłki, w tym Kindergeld oraz Wohngeld. Jeszcze do niedawna pod uwagę brano zarobki rodziny z ostatniego półrocza, jednak od czasu wybuchu pandemii Covid-19 w urzędzie wystarczy przedłożyć dokumenty wskazujące na dochody z ostatniego miesiąca.
  • Poza tym dziecko musi mieć mniej niż 25 lat, mieszkać się z rodzicami w jednym gospodarstwie domowym, nie być w związku małżeńskim lub partnerskim, a także nie może samodzielnie się utrzymywać.
  • Dodatek nie przysługuje na dzieci znajdujące się w Polsce, a także nie jest przyznawany rodzicom utrzymujących się z zasiłków dla bezrobotnych lub świadczeń otrzymywanych w ramach pomocy społecznej.

Ile wynosi Kinderzuschlag i jak złożyć wniosek? Czy przyda się tłumacz przysięgły języka niemieckiego?

W 2020 roku na dziecko można było otrzymać dodatek o maksymalnej wysokości 185 €. Wniosek o przyznanie tego zasiłku należy złożyć do odpowiedniej Familienkasse. Można wypełnić go internetowo, a następnie podpisać i dostarczyć do urzędu. Dodatek jest przyznawany na sześć miesięcy, po tym okresie ponownie należy złożyć wniosek.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku Kinderzuschlag?

Wnioskodawca musi przede wszystkim wykazać swoje dotychczasowe dochody, czego może dokonać, przedstawiając odcinki z wypłaty, zaświadczenia o pobieranych świadczeniach, wpływy z lokat czy wynajmu. Oprócz tego  powinien przedłożyć dokumenty poświadczające koszty wynajmu mieszkania, w tym zarówno czynsz, jak i opłaty.

 

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *