Apr 01 2020

/

Jak obliczyć podatek w Niemczech?

Od czego zależy wysokość podatku dochodowego w Niemczech?

Jeden z najważniejszych kryteriów, na podstawie których oblicza się wysokość podatku dochodowego, to klasa podatkowa. Należy pamiętać o tym, że w Niemczech istnieje aż sześć różnych klas podatkowych, a przynależność do jednej z nich jest uwarunkowana sytuacją życiową podatnika. Przedstawiamy krótką charakterystykę każdej kategorii:

  • Klasa I – przeznaczona dla osób niezamężnych, rozwiedzionych oraz pozostających w długotrwałej separacji, a także dla tych, których małżonek przebywa poza granicami Unii Europejskiej.
  • Klasa II – do tej klasy przynależą osoby samodzielnie wychowujące dziecko objęte zasiłkiem rodzinnym.
  • Klasa III – kategoria przeznaczona dla osób zamężnych, których partner jest bezrobotny lub nie należy do V klasy podatkowej, a także znajduje się na terenie Unii Europejskiej. Jest to również klasa, do której przynależą osoby owdowiałe (przez rok od śmierci małżonka lub małżonki).
  • Klasa IV – obejmuje osoby zamężne, a także mieszkających razem małżonków, jeśli jeden z nich przynależy już do klasy IV.
  • Klasa V – została stworzona dla osób, których małżonek należy do III klasy podatkowej.
  • Klasa VI – w tej kategorii znajdują się osoby samotne i będące w związku, które wykonują więcej niż jedną pracę, przy czym opodatkowaniem tej klasy jest objęte jedynie wynagrodzenie pozyskiwane z drugiego zatrudnienia. Do klasy VI trafiają również osoby niezarejestrowane.

Przynależność do określonej klasy decyduje o wysokości progu podatkowego, a także o comiesięcznej kwocie wolnej od podatku. Wysokość podatku dochodowego waha się w przedziale od 14 do nawet 45 %. Pracownik ma jednak możliwość odliczenia rozmaitych ulg związanych z wykonywaniem pracy na terenie Niemiec, w tym kosztów związanych z wynajmem mieszkania, a także dojazdami.

Składki potrącane z wypłaty

Oprócz podatku od osób fizycznych pod uwagę należy wziąć również składki na ubezpieczenie społeczne, które są opłacane po połowie przez pracodawcę i pracownika. Należy do nich ubezpieczenie chorobowe, pielęgnacyjne, emerytalne, a także ubezpieczenie na wypadek bezrobocia. Najwyższa składka obowiązuje w przypadku ubezpieczenia emerytalnego oraz chorobowego.

 

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *