Oct 18 2022

/

Sprowadzanie samochodu z Niemiec – do czego przyda się tłumacz?

Po sprowadzeniu auta z Niemiec swoje pierwsze kroki należy skierować do… biura tłumaczeń. Wszystko ze względu na to, że otrzymane dokumenty w języku niemieckim wymagają tłumaczenia. Dotyczy to zwłaszcza tych pism, które muszą zostać przedstawione w urzędzie komunikacji. Niezbędne jest skorzystanie z usług tłumacza przysięgłego, który posiada odpowiednie uprawnienia do tłumaczenia dokumentów na potrzeby organów administracji publicznej.

Jakie dokumenty należy przetłumaczyć?

Zgodnie z rozporządzeniem wydanym przez Ministra Infrastruktury rejestracja pojazdu przy użyciu dokumentów w języku obcym wymaga ich przetłumaczenia na język polski. Odpowiedź na pytanie dotyczące tego, jakie dokumenty samochodowe wymagają przekładu, może różnić się w zależności od urzędu. Dlatego najlepiej udać się do właściwego oddziału, aby dowiedzieć się, jakie dokumenty złożyć. Zazwyczaj wymagane jest przełożenie umowy kupna-sprzedaży oraz małego i dużego briefu (Zulassungsbescheinigung Teil I i II). Mały brief to niewielka książeczka z kolorową okładką, natomiast duży brief występuje najczęściej w rozmiarze A4. Do tego często wymaga się tłumaczenia całego dowodu rejestracyjnego, nawet części zharmonizowanej. Dzieje się tak dlatego, że w tej sekcji pojawiają się różnego rodzaju adnotacje i znaki, które nie są uniwersalne. Nawet jeśli można domyślić się ich znaczenia, to należy ten fakt potwierdzić. W tym celu pomoże okrągła pieczątka tłumacza przysięgłego. Skorzystanie z usług profesjonalnego tłumacza zmniejsza ryzyko wystąpienia jakichkolwiek niejasności podczas rejestrowania pojazdu w urzędzie.

Kim jest tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły to zawód zaufania publicznego. Uprawnienia do wykonywania tej profesji uzyskuje się po zdaniu egzaminu państwowego w formie pisemnej oraz ustnej. Od tego momentu można tłumaczyć dokumenty urzędowe i procesowe lub poświadczać takie tłumaczenia, jeśli zostały one wykonane przez inne osoby. Tłumacz korzysta z pieczęci lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Istotnym aspektem, który odróżnia tłumaczy zwyczajnych od tych zaprzysiężonych, jest odpowiedzialność zawodowa. Tłumacze przysięgli podlegają karze za nienależyte wykonywanie obowiązków lub uchylanie się od nich – ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego zobowiązuje bowiem tłumacza do wykonywania tłumaczeń na rzecz sądów, policji i innych organów administracji państwowej.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *