Aug 05 2020

/

Jakie dokumenty są wymagane do zawarcia ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech?

Posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego jest obowiązkowe od pierwszego dnia zameldowania się w Niemczech. Dana osoba zostaje automatycznie ubezpieczona wraz z podjęciem pracy na etacie. Jeśli natomiast chce otworzyć własną działalność, wówczas musi samodzielnie zadbać o zawarcie umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym. Inaczej może liczyć się z przykrymi konsekwencjami finansowymi.

Jakie opcje są do wyboru?

W Niemczech można ubezpieczyć się państwowo lub prywatnie. Wybór typu kasy chorych wpływa na wysokość stawki oraz zakres ubezpieczenia. W przypadku państwowej kasy chorych składka ma zawsze taką samą wysokość. Zakres refundowanych usług jest również jednolity – tylko niektóre dodatkowe świadczenia wymagają uiszczenia dodatkowych opłat. Dotyczy to na przykład usług stomatologów. Świadczenia wchodzące w skład podstawowego pakietu są rozliczane na podstawie okazanej karty ubezpieczeniowej. Osoby cierpiące na poważne choroby mogą liczyć na refundację lub nawet zwolnienie z kosztów leczenia, jeśli koszty te są wyższe niż 2% wartości dochodów osiąganych w ciągu roku. Do tego ubezpieczeniem są objęte również niepracujące osoby, które są członkami rodziny ubezpieczonego. Natomiast w przypadku prywatnego ubezpieczenia wysokość składki zależy od czynników indywidualnych, w tym wieku, kondycji oraz płci. Zakres refundowanych usług jest również ustalany indywidualnie. Refundacja odbywa się na podstawie rachunków otrzymanych od lekarza, które następnie należy przedstawić w firmie ubezpieczeniowej. Składki są również ustalane i płacone oddzielnie dla bezrobotnych członków rodziny ubezpieczonej osoby.

Kiedy jakie ubezpieczenie?

Możliwość wykupienia prywatnego ubezpieczenia mają osoby, których roczny dochód przekroczy 62 550 €. Przy niższych zarobkach pozostaje możliwość korzystania z podstawowego ubezpieczenia wraz z opcją wykupienia dodatkowych pakietów, obejmujących leczenie stomatologiczne, hospitalizację czy ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków.

Jakie dokumenty należy okazać?

Żeby podpisać umowę z ubezpieczycielem, trzeba przedstawić dokument potwierdzający:

  • tożsamość,
  • posiadanie meldunku,
  • numer konta bankowego w niemieckim banku,
  • umowę o pracę lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.

Warto pamiętać, że w przypadku dokumentów w języku innym niż niemiecki, konieczne będzie przedstawienie ich tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech pokrywa nie tylko koszty wizyt u lekarzy, ale również dodatkowe formy terapii leczenia, takie jak na przykład fizjoterapia. Refundacji mogą także podlegać środki przepisane przez specjalistę.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *